Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach:

  1. nawiązania kontaktu
  2. marketingowych
  3. procedowania umowy najmu i innych umów
  4. w celu przesłania oferty handlowej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Treść wyrażonej zgody