05.06.2023 

Zaproszenie na WZA

Zarząd “HERBEWO INTERNATIONAL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000040267, zawiadamia, iż na zasadzie art. 399 § 1 ksh; 402 § 3 ksh oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2023r. na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zaproszenia na WZA zostały wysłane do akcjonariuszy listami poleconymi.

 

06.11.2022

Zaproszenie na WZA

Zarząd “HERBEWO INTERNATIONAL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000040267, zawiadamia, iż na zasadzie art. 399 § 1 ksh; 402 § 3 ksh oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 listopada 2022r. na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zaproszenia na WZA zostały wysłane do akcjonariuszy listami poleconymi. 

 

03.06.2022

Zaproszenie na WZA

Zarząd “HERBEWO INTERNATIONAL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000040267, zawiadamia, iż na zasadzie art. 399 § 1 ksh; 402 § 3 ksh oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022r. na godzinę 10.30 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zaproszenia na WZA zostały wysłane do akcjonariuszy listami poleconymi.  

 

10.06.2021

Zaproszenie na WZA

Zarząd “HERBEWO INTERNATIONAL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000040267, zawiadamia, iż na zasadzie art. 399 § 1 ksh; 402 § 3 ksh oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2021r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zaproszenia na WZA zostały wysłane do akcjonariuszy listami poleconymi.  

 

21.12.2020

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Zarząd spółki HERBEWO International S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Prądnicka 4 (VI p.) w Krakowie w celu ich dematerializacji.  

 

 

30.11.2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Zarząd spółki HERBEWO International S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Prądnicka 4 (VI p.) w Krakowie w celu ich dematerializacji. 

 

09.11.2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Zarząd spółki HERBEWO International S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Prądnicka 4 (VI p.) w Krakowie w celu ich dematerializacji.

 

 

19.10.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Zarząd spółki HERBEWO International S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Prądnicka 4 (VI p.) w Krakowie w celu ich dematerializacji.

28.09.2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Zarząd spółki HERBEWO International S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Prądnicka 4 (VI p.) w Krakowie w celu ich dematerializacji.

 

9.06.2020

Zaproszenie na WZA

Zarząd “HERBEWO INTERNATIONAL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000040267, zawiadamia, iż na zasadzie art. 399 § 1 ksh; 402 § 3 ksh oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zaproszenia na WZA zostały wysłane do akcjonariuszy listami poleconymi.