Skontaktuj się z nami


Herbewo International

ul. Prądnicka 4, 30-002 Kraków

office@herbewo.krakow.pl
Tel.: 12 634 45 50 lub 12 634 41 20
Faks: 12 633 25 91
NIP: 677-001-20-31, REGON: 350 022 915

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru sądowego pod nr: 0000040267 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 500 500 zł.

Znajdź nas na:

Napisz do nas

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Lokalizacja