Kontakt

Dane kontaktowe

Herbewo International S.A.
ul. Prądnicka 4
30-002 Kraków

Email: office@herbewo.krakow.pl
Tel: 12 634 45 50, 12 634 41 20
Faks: 12 633 25 91

NIP: 677-001-20-31
REGON: 350 022 915

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru sądowego pod nr: 0000040267 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 500 500 zł.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

* - pola obowiązkowe

Facebook