Kandydaci do pracy


Dane kandydatów do podjęcia pracy w HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody.

Dane kandydatów są przetwarzane w procesie rekrutacyjnym tylko wówczas, gdy kandydat zamieści w swoich dokumentach aplikacyjnych jedną z dwóch wybranych przez siebie klauzul zgody.

1. Zgoda na udział w rekrutacji jednorazowej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę Herbewo International S.A. z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.”

2. Zgoda na udział także w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę Herbewo International S.A. z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów, w tym naborach na inne stanowiska.”

  • 1. Przesyłając dokumenty aplikacyjne, kandydat przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest spółka HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański z siedzibą w Krakowie 30-002, ul. Prądnicka 4.
  • 2. 2. Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r (tzw. RODO).
  • 3. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora danych, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, w szczególności podmioty, uczestniczące w procesie rekrutacji i zatrudnienia, jak np. portal Pracuj.pl
  • 5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez sześć miesiące od dnia przesłania CV lub w okresie nie dłuższym niż trzy lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego, o ile udzielono zgody na przetwarzanie danych w rekrutacjach przyszłych.
  • 6. Dane kandydatów nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.

HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.