Życzymy aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech ten czas  niesie odrodzenie

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

życzy

Zarząd i Pracownicy

HERBEWO

   Kraków, kwiecień 2020

Zobacz też: