Lokal handlowo-usługowy/użytkowy

Lokalem użytkowym jest  pomieszczenie lub kilka pomieszczeń wydzielonych stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Lokale użytkowe na wynajem przeznaczone są do realizacji celów użytkowych, np. prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród lokali użytkowych wyróżnimy lokale handlowo-usługowe. Lokal handlowo-usługowy, nazywany też lokalem użytkowym, to lokal przeznaczony na wynajem pod działalność usługową. To lokal, w którym funkcjonują restauracje, kawiarnie, piekarnie, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, usługi rzemieślnicze typu krawiectwo, naprawy.

Jak szukać lokalu usługowego? Rola lokalizacji

Najlepiej poszukiwania lokalu na wynajem zacząć od określenia swoich potrzeb, a te zależą od charakteru działalności gospodarczej, którą prowadzimy . Lokalizacja lokalu usługowego jest istotną kwestią. Lokalizacja centralna w centrum miasta zapewnia przepływ klientów zarówno mieszkańców okolicznych ulic, jak i przyjezdnych turystów. Lokal usługowy na osiedlu z dala od centrum czy nawet na peryferiach także znajdzie swoich klientów. Wydaje się, że dla większości usług ważnym aspektem jest widoczność lokalu z ulicy. Wysokość czynszu zależy od lokalizacji oraz od stanu oferowanego lokalu.  Zadaniem dla nas jako prowadzących działalność gospodarczą jest określenie o jakim lokalu marzymy. Wielkość jest podyktowana naszymi planami, jak również regulacjami nakładanymi przez przepisy prawa. Ilość pomieszczeń gospodarczych, technicznych oraz sanitarnych na tak zwanym zapleczu wyznaczają odpowiednie zalecenia Sanepidu.

Koszty związane z najmem lokalu handlowo-usługowego.  Kto za co płaci i z czego to wynika

Do kosztów związanych z najmem lokalu handlowo-usługowego należą koszty przygotowania lokalu oraz koszty czynszu i opłat stałych. Te pierwsze zależą od skali remontu, który jest zaplanowany. Być może uda nam się wynająć lokal, w którym inny podmiot prowadził podobną działalność, w stanie gotowym do wyprowadzki i tylko nieliczne zmiany będą konieczne (np. zmiana logo). Częściej konieczny jest niewielki lifting lokalu np. malowanie ścian i wymiana wyposażenia/mebli. Czasem jednak gruntowny remont musi zostać przeprowadzony. Koszty tego remontu zależnie od wyniku negocjacji mogą być dzielone przez najemcę i wynajmującego lub poniesione w różnych częściach przez strony. Może też być tak, że wynajmujący udostępnia lokal, a najemca przeprowadza remont we własnym zakresie i na własny koszt. To są ustalenia między stronami umowy najmu. Kolejnym kosztem są elementy wyposażenia lokalu, meble i inne akcesoria konieczne do prowadzenia naszej działalności . Kosztem stałym na czas istnienia stosunku najmu czyli czas objęty umową najmu jest czynsz czyli kwota, którą najemca płaci za wynajem lokalu oraz opłaty za media i/lub opłaty eksploatacyjne związane z administracją budynku, które pokrywają koszty administracyjne typu sprzątanie, ochrona, pielęgnacja zieleni wokół budynku, oświetlenie i wiele innych. Wszelkie koszty ponoszone przez wynajmującego powinny być określone w umowie najmu lub w inny sposób przedstawione najemcy. Kolejnym kosztem dla najemcy lokalu handlowego/ handlowo-usługowego na wynajem jest ubezpieczenie. Wynajmujący ubezpiecza budynek, natomiast najemca powinien wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Najemcy obejmuje wypadki, które zaistniały w związku z  użytkowaniem lokalu użytkowego na wynajem na podstawie umowy najmu. OC Najemcy chroni właścicieli lokalu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez najemcę lub jego pracowników, co stanowi uzupełnienie ubezpieczenia budynku lub lokalu od ognia i zdarzeń losowych.

 

Umowa najmu – na co zwrócić uwagę

Umowę trzeba przeczytać (!) i najlepiej przeanalizować ją z prawnikiem. Należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów: czas trwania umowy, prawa i obowiązki stron, wysokość czynszu i opłat. Pamiętajmy, że wszystkie ustalenia z rozmów powinny być zapisane w umowie.  Jeśli zależy nam na czymś, dbajmy o odpowiedni zapis w umowie, która porządkuje relację między stronami stosunku najmu.